Політика конфіденційності

1. Загальні положення.

1.1. Ця Політика Конфіденційності (надалі також “Політика”) поширюється на Веб-сайт www.ndvua.com та регулює питання, пов’язані з наданням, збиранням, обробкою, передачею та іншими операціями з Персональними Даними Користувачів на Веб-сайті. Дана Політика також встановлює: які права Ви маєте як суб’єкти Персональних Даних та вміщує інформацію щодо методів захисту зібраних Персональних Даних.

1.2. Якщо Ви не погоджуєтесь з положеннями цієї Політики частково чи в цілому, Ви повинні утриматися від використання Веб-сайту чи будь-яких інших дій на Веб-сайті.

1.3.  Інформація, надана Користувачем є конфіденційною. Компанія використовує інформацію про Користувача з метою подальших комунікацій, якщо інших цілей не вказано в цій Політиці.

2. Визначення та Терміни.

2.1. Персональні Дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, якого вже було ідентифіковано, або за допомогою яких Користувача може бути ідентифіковано.

2.2. Обробка Персональних Даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.3. Суб’єкт Персональних Даних - фізична особа, Персональні Дані якої обробляються.

2.4. Чутливі Персональні Дані – дані, які містять інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2.5. Інші терміні, які написано з великої літери мають визначення, яке міститься в Публічній оферті або у законодавстві України.     

3. Типи Персональних Даних, які Обробляються, мета Обробки.

3.1. У разі, якщо Персональні Дані надаються через надсилання повідомлення за допомогою форми, наведеною у розділі Сайту “Контакти”, Ви погоджуєтесь з Обробкою Персональних даних на умовах, наведених в цій Політиці Конфіденційності з моменту надання Персональних Даних та натискання відповідної кнопки “я згоден з Публічною Офертою та Політикою Конфіденційності”.

3.2. Без Вашої згоди на Обробку, Ми не будемо Обробляти Персональні Дані, окрім як у випадках, що передбачені законом.

3.3. До Персональних Даних, які Ми збираємо та обробляємо відноситься наступна інформація:

       3.3.1.     Прізвище, ім’я;

       3.3.2.     Адреса електронної пошти;

       3.3.3.     Контактний номер телефону;

       3.3.4.     Ми залишаємо за собою право вимагати надання інших Персональних Даних, необхідних для мети Обробки Персональних Даних, але тільки за умови надання Вами згоди на надання та Обробку додаткового об’єму Персональних Даних. Наданням Вами відповідних Персональних Даних Ви також даєте свою беззаперечну, беззастережну та повну згоду на їх Обробку;

       3.3.5.     Компанія не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем. Користувач несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації;

       3.3.6.     За загальним правилом, Ми не обробляємо жоден із видів Чутливих Персональних Даних.

3.4. Метою Обробки Персональних Даних виступають:

       3.4.1.     Для відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту;

       3.4.4.     Для надання, підтримання, вдосконалювання та розвитку пов'язаних функцій, Контенту;

       3.4.5.     Для Обробки запитів Користувачів;

       3.4.6.     Дослідження та розробка нових послуг, елементів Контенту Сайту;

       3.4.7.     Захист від шахрайських, образливих чи незаконних дій;

       3.4.8.     Для надсилання Вам технічних сповіщень, оновлень попереджень про безпеку;

       3.4.9.     В інших комерційних цілях.

3.5. Слід зазначити, що Ми не Обробляємо Персональні Дані Користувачів з будь-якою іншою метою, аніж передбачено даним документом.

3.6. Якщо мету здійснення Обробки Персональних Даних буде змінено, Ми попросимо Вас однозначно, беззастережно, додатково погодитись з новими умовами та метою Обробки Персональних Даних.

3.7. Для цілей, передбачених цим пунктом, Компанія має право:

       3.7.1.     Надсилати листи, повідомлення та матеріали на адресу електронної пошти Користувача, також надсилати sms-повідомлення;

       3.7.2.     Здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер, якщо це необхідно для підтвердження участі у онлфйн або оффлайн івенті;

       3.7.3.     Компанія має право здійснювати запис телефонних дзвінків з Користувачем з метою поліпшення якості обслуговування останнього.

3.8.  Користувач, використовуючи будь-який Контент Сайту дає згоду на використання Компанією технології cookie. Файли cookies не містять Персональних Даних та не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Користувача.

3.9. Ми використовуємо файли cookies для наступних цілей:

       3.9.1.     Підвищення якості послуг, що надаються;

       3.9.2.     Більш швидка ідентифікація Користувача;

       3.9.3.     Збереження налаштувань Користувача, його персональних уподобань;

       3.9.4.     Відстеження стану сесії доступу Користувача і характерних для нього тенденцій (наприклад, скільки часу Користувач провів на Сайті, патерни його поведінки, скільки часу було витрачено на реєстрацію в Особистому Кабінеті, яким браузером Користувачі користуються для роботи з Сайтом й так далі);

       3.9.5.     В рекламних цілях, зокрема щоб керувати оголошеннями на Сайті у мережі Інтернет. Після вимкнення технології cookie Користувачем, Компанія не гарантує повної працездатності Веб-сайту або деяких його сервісів. Нагадаємо, що Ви завжди можете налаштувати роботу з cookies у налаштуваннях Вашого браузеру;

4. Права Користувача та Права Компанії.

4.1. Користувач має право на:

       4.1.1.     Знати про джерела збирання, місцезнаходження його Персональних Даних, місце Обробки Персональних Даних;

       4.1.2.     Отримувати інформацію щодо третіх осіб, яким передаються Персональні Дані та інформацію щодо умов передання Персональних Даних;

       4.1.3.     Доступ до своїх Персональних Даних;

       4.1.4.     Надавати запити щодо того, як надані Персональні Дані Обробляються та зберігаються;

       4.1.5.     Змінювати надані Персональні Дані власноруч, або, у разі неможливості, пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення свої Персональних Даних володільцем, розпорядником Персональних Даних. Зі свого боку, Ми зберігаємо за собою право продовжувати Обробку Персональних у випадках, передбачених законом;

       4.1.6.     Відкликати свою згоду на Обробку Персональних Даних;

       4.1.7.     Інші права, які передбачені законом.

4.2. Надаючи свою згоду на Обробку Персональних Даних, Користувач надає право Компанії зздійснювати Обробку його Персональних Даних, зокрема поміщати Персональні Дані в бази даних Компанії (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби та у разі наявності відповідних підстав, передбачених Законом).

4.3. Компанія зобов'язується:

       4.3.1.     Забезпечити захист Персональних Даних від несанкціонованого доступу третіх осіб,

       4.3.2.     Не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Компанією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

4.4. У разі небажання отримувати розсилання про рекламні акції, нові продукти тощо, Користувач має право відмовитися від неї, шляхом надсилання листа Компанії.

5. Зберігання, Обробка, передача Персональних Даних.

5.1. Серед заходів спрямованих на захист Ваших Персональних Даних, Ми використовуємо (включаючи, але не обмежуючись):

       5.1.1.     Оцінку ефективності застосовуваних заходів безпеки до роботи Сайту та його оновлень;

       5.1.2.     Встановлення правил доступу до Персональних Даних, що Обробляються, а також забезпечення реєстрації та обліку всіх дій, що виконуються з Персональними Даними в інформаційних системах Веб-сайту;

       5.1.3.     Виявлення фактів несанкціонованого доступу до Персональних Даних, що обробляються та прийняття відповідних заходів реагування;

       5.1.4.     Відновлення Персональних Даних, які було змінено або знищено через несанкціонований доступ до них (в рамках технічних можливостей Компанії).

5.2. Ми Обробляємо Ваші Персональні Дані на серверній інфраструктурі, яка розташована в Україні. Ваші Персональні Дані обробляються Компанією (ТОВ Компліт СПА).

5.3. Компанія захищає Ваші Персональні дані відповідно до міжнародних стандартів, використовуючи фізичні, технічні та адміністративні заходи безпеки, щоб зменшити ризики втрат, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розкриття та зміни Ваших Персональних Даних.

5.4. За загальним правилом, ми не передаємо жодним третім особам інформацію щодо Ваших Персональних Даних.

5.5. Ми залишаємо за собою право передавати Ваші Персональні Дані у наступних випадках:

       5.5.1.     Передача пов’язаним (афілійованим) особам;

       5.5.2.     Комерційним партнерам;

       5.5.3.     Особам, уповноваженим Компанією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей;

       5.5.4.     У відповідь на обов'язковий запит компетентного державного органу;

       5.5.5.     В інших, передбачених законом випадках.

6. Контактна Інформація

Якщо у Вас виникли будь-які запитання, зауваження або побажання щодо даного документу, Ви можете звернутись до нас, використовуючи контактні дані, розміщені на Сайті (розділ “Контакти”).